Monday, April 18, 2016

రూమీ వాక్యాలు

రూమీ వాక్యాలు

నీ హృదయానికి త్రోవ తెలుసు.  ఆ దిశలో పరిగెత్తు  – రూమీ

రోజా పూవు రాలి, శకలాలై, సుగంధమై విస్తరిస్తుంది.  నీవుకూడా ప్రతీ ఇంటికి కిటికీగా మారతావు.  ప్రతీ మైదానంలో ఓ రోజావనం గా మొలకెత్తుతావు. – రూమీ

రాపిడులకే చికాకు పడుతుంటే, నీకు మెఱుగు ఎలా పెట్టేదీ?  – రూమీ

చివరకు మిగిలే సౌందర్యం, హృదయసౌందర్యం మాత్రమే – రూమీ

నీ హృదయం నుంచి నాకు ఒక దారి ఉంది  – రూమీ

ప్రేమికుల ఇళ్ళలో  సంగీతం ఎన్నడూ ఆగిపోదు
గోడలు పాటలతో, నేల నృత్యాలతో చేయబడి ఉంటాయి  – రూమీ

గాయం ద్వారా కాంతి నీలోకి ప్రవేశిస్తుంది   – రూమీ

నన్ను నీలో చూడలేకపోతే నన్నెప్పటికీ చూడలేవు, ఎందుకంటే ఆదినుంచీ నేను నీలోనే ఉన్నాను  – రూమీ

బొల్లోజు బాబా
(మరిన్ని "రూమీ వాక్యాలు" గ్రూపులో")
https://www.facebook.com/groups/1286654614695032/

No comments:

Post a Comment