Monday, February 27, 2012

ఒక హిస్టరెక్టొమీ..

కారణాలేమైనా కానీ
నెలకో రక్తపుష్పాన్ని
రాల్చే
వృక్షాన్ని సమూలంగా
పెకలించారు.

నాగరీకుని
వైద్య ప్రయోగశాలలో
స్త్రీ దేహమెపుడూ ఓ గినియాపిగ్గే!

కారణాలేమైనా కానీ
రెండుకోతల్ని భరించి
ఒక తరాన్ని సృష్టించిన
మానవజాతి మొదటి ఊయల
మూడో కోతతో
మొదలు తెగి నేల కూలింది.

పర్యవసానాలు పూర్తిగా తెలీని వైద్యంలో
గర్భసంచో టెస్ట్ ట్యూబ్.
పిల్స్, సిజేరియన్లు, ఐయుడీలు,
ఐపిల్స్, ఇదిగో ఇపుడు సర్రోగసీలు.

కారణాలేమైనా కానీ
కనిపించని కత్తెరేదో
ఏ కనపడని భాగాన్ని తొలగించిందో
ఆత్మ
పెళుసుబారి, నెర్రలుతీసి
మరుగుకోసం దేహం
అంతా తిరుగుతూ రోదిస్తోంది.
ఓదార్చటానికి
హెచ్.ఆర్.టీలు, యాంటిడిప్రెస్సెంట్స్
వెంటనే వాలిపోయాయి.

జరాయురహిత దేహమిపుడో
సజీవ టంకశాల కదా!

బొల్లోజు బాబా

(విచ్చలవిడిగా జరుగుతున్న హిస్టరెక్టొమీ ఆపరేషన్లకు వ్యతిరేకంగా...... )
(Hysterectomy = గర్భసంచి తొలగింపు - HRT hormone replacement therapy))

Friday, February 17, 2012

మూడు సంసారాలు...


కొట్టునుంచొచ్చిన భర్తకు
వడకట్టిన చెరువునీళ్ళను
దోసకాయ చెంబుతో ఇచ్చి
మామ్మ మేనత్తల జడలు
ముడివేసిన ఘనకార్యానికి
గంతులువేస్తున్న పిల్లలను వారించి
కుంపట్లోని చల్లారిన వంకాయతో
పచ్చిపులుసు చేయటానికి
వంటింట్లోకి వెళ్ళింది -  నాయినమ్మ

పేపర్లు దిద్దుతున్న భర్తకు
స్టీలు ప్లేటుతో జంతికలు ఇచ్చి
ఎక్కడెక్కడో ఆట్లాడుకొని వచ్చిన పిల్లల్ని
కాళ్ళుకడుక్కొని పుస్తకాలు తియ్యమని చెప్పి,
స్టవ్ వెలిగించి టీ పెడుతూ
“రాత్రికి కూరేంచేయమంటారూ” అంది  -  అమ్మ

ఆఫీసు బడలికను విదిలించుకొని
పిల్లల రీడింగ్ రూమ్ డోర్ దగ్గరకు వేసి
ఫ్రీజర్ లోని కర్రీని ఓవెన్ లో ఉంచి
డ్యూటీకి వెళ్ళేముందు నేపెట్టిఉంచిన
గ్రీన్ టీ ని ఫ్లాస్క్ నుంచి కప్ లో ఒంపుకొని
సోఫాలో కూర్చొని తాగుతూ
రిమోట్ తో టీవి ఆన్ చేసింది  -  నా భార్య

బొల్లోజు బాబా

Wednesday, February 1, 2012

ఫ్రాగ్మెంట్స్ 6

1.  వానచినుకూ
     సాగర హృదయం
     ఒకరిలోకి మరొకరు
     కరిగిపోతూ మరలా
     మిత్రులైపోయారు

2.  ఒకే ఒక్క రాగంతో
     చిమ్మెట
     తెల్లారేదాకా
     సూర్యుడ్ని
     పైకి లేవనియ్యలేదు

3.  అమావాస్య రాత్రి
     చందమామ
     శకలాలు శకలాలుగా
     విడిపోయి
     తిరుగుతోంది భువిపై
     మిణుగురుల రూపంలో

4.  చికన్ కూర
     అమ్మ వడ్డించింది
     మెత్తని ముక్కలన్నీ
     మాయమయ్యాయి


5.  ఆ కాన్సర్ పిలగాని
     నవ్వు
     కన్నీళ్ళ కన్నా
     ఎక్కువ
     బాధిస్తోంది


బొల్లోజు బాబా