Sunday, March 22, 2015

గాథాసప్తశతి - ప్రకృతి వర్ణనలు

{గాథ అంటే రమ్యంగా ఉండే చిన్న సంఘటన అని అర్ధం. గాథాసప్తశతి అనేది హాలుడు అనే రాజు (శాతవాహనుడు) ఒకటవ శతాబ్దంలో ఏడువందల గాథలను సేకరించి సంకలన పరిచిన గ్రంధం పేరు. ఈ గాధలలో ఆనాటి పల్లెజీవనము, ప్రకృతి సౌందర్యం,ప్రజల ప్రేమోదంతాలు, ఆచారాలు, అలవాట్లు కనపడుతూంటాయి. ప్రతీగాథలో చిక్కని కవిత్వం పొటమరిస్తూంటుంది.}

గాథాసప్తశతి - అపురూప సౌందర్యవతులు
ప్రపంచసాహిత్యంలో స్త్రీ సౌందర్యాన్ని వర్ణించటానికి వాడినన్ని ఉపమానాలు మరే ఇతర వస్తువుకు వాడి ఉండక పోవచ్చు. ఈ గాథలలో అనేక చోట్ల యౌవనవతుల అందాలు అపురూపమైన పోలికలతో కనిపిస్తాయి.
ఈ సుందరాంగితో పోల్చదగినవారు ఈ ప్రపంచంలోనే ఎవరూ లేరనే విషయాన్ని ఈ ప్రాచీనకవి పరోక్షంగా ఎలా చెపుతున్నాడో చూసారా.

కోట్లాది సుందరాంగులతో
కిటకిటలాడే ఈ సువిశాల జగత్తులో
ఈమె కుడిభాగపు అందంతో సరితూగ గలిగేది
ఈమె ఎడమభాగపు అందం మాత్రమే! - 303
“కళ్లు తిప్పుకోనివ్వని అందం” అని అందరూ అనే మాటని ఈ గాథకర్త ఎంతదూరం తీసుకెళ్ళాడో తిలకించండి.
ఎవరైనా మొదటగా
ఆమె ఏ దేహభాగాన్ని చూస్తారో
వారి దృష్టి అక్కడే నిలిచిపోతుంది
ఆమె శరీరాన్ని పూర్తిగా చూసినవారే లేరు. -234
పై గాథలాంటిదే మరొకటి.
ఊరిపెద్ద కూతురు చాలా అందగత్తె
ఊరిలోని మగాళ్ళనందరినీ దేవతలుగా మార్చేసింది
ఎవరూ రెప్పలు మూయరు, ఆమెను చూస్తూన్నపుడు. - 593
ఓ అందగత్తె కనులు నీలికలువల కన్నా అందంగా ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని ఈ గాథ చెప్పేతీరు అబ్బురపరుస్తుంది.
ప్రియుని చూసిన తన్మయత్వంలో
ఆమె కళ్ళుమూసుకోబట్టి కానీ
లేకపోతే
ఆమె జడలో ఉన్న నీలికలువను
చూసేవారేరి? - 323
ఈ క్రింది గాథలో కమలాప్తునికే పరీక్షపెడుతున్నాడీ పూర్వకవి.
సుందరీ

నీ ముఖారవిందాన్ని కొంగుతో కప్పిఉంచకు
దేన్ని తాకితే ఎక్కువ సుఖమో
దినకరుడినే తేల్చుకోనీ!
నీ ముఖాన్నా, కమలాన్నా అనేది. – 269

ఈ క్రింది గాథను గమనిస్తే చివరలో వచ్చే విశేషణాలు - చన్నులు, పద్యానికి కూడా సరిపోతాయి. దీనివల్ల ఈ గాథ ఖచ్చితంగా “ఆకర్షిస్తుంది”.
యవ్వనవతి చన్నులు ఎవర్ని ఆకర్షించవు!
మంచి పద్యంలా
బరువుగా, బిగుతుగా, అలంకారయుతంగా ఉండేటివి. – 428
సౌందర్యవతి శరీరంనుండి వచ్చే ఊపిరులు ఈ క్రింది గాథలో కవితా వస్తువయిన తీరు ముచ్చటగొలుపుతుంది.
ఎంత ఊదినా సరిగ్గా మండటం లేదని
పొయ్యిమీద అలుకబూనకు.
సుగంధభరితమైన నీ వూర్పులకు ఆశపడి
పొగను ఎగదోస్తుంది తప్ప
పొయి మండేలా లేదు. – 13
పెద్దగా అందగత్తెలు కాని వారి తరపున గాథాకారుడు చక్కటి చివరివాదనను (లాస్ట్ పంచ్ కిక్కు) ఇలా వినిపిస్తాడు.
ఆమె గొప్ప అందగత్తె, సుగుణవంతురాలు నిజమే
నేను పనికిరాని దానను అదీ నిజమే
కానీ ఒక్కమాట;
ఆమెలా లేని వాళ్ళందరూ చచ్చిపోవాలా ఏమిటీ? -- 512

బొల్లోజు బాబా

No comments:

Post a Comment